Missie


Sport raakt! Sport beweegt!

"Sport has the power to change the world. It has the power to inspire. It has the power to unite people in a way little else does" - Nelson Mandela

Wij bij de Flowsmederij geloven ook in de kracht en impact van sport en bewegen. En wij hebben de tools op dit gebied om vitaliteit en veerkracht te verhogen en de verbinding met anderen te versterken.
 
We weten uit eigen ervaring wat sport en bewegen betekent voor persoonlijke en maatschappelijke ontwikkeling.

We wakkeren jouw vuur aan en versterken vitaliteit en veerkracht.

We smeden met slimme beweegvormen, kleedkamerpraat en sportbeleving. Samen met jou smeden we een krachtig resultaat!

Samen met jou ontwikkelen we jouw maatschappelijke strategie en creatieve programma’s .
We versterken jouw en onze smeedwijze door kennis te delen, trainingen te geven en collega’s op te leiden. We coachen, gidsen, helpen en mentoren om de veerkracht en vitaliteit bij onze deelnemers te verhogen.

We vinden professionaliteit, kwaliteit, plezier en positiviteit belangrijk in het smeden van persoonlijke ontwikkeling en groei.

We beloven plezier en persoonlijke flow met zichtbare resultaten.

Missie en visie


Onze missie is het veraangenamen van het leven van mensen in Zuid-Oost Nederland. Vooral voor mensen die om welke reden dan ook moeite hebben om aansluiting te vinden in de maatschappij.  

We zien dat de maatschappelijke druk op jongeren toeneemt en dat jongeren moeite hebben hun flow te vinden. Soms zoeken zij naar de juiste mindset om weer naar school te gaan of zijn zij juist op zoek naar hun eerste baan. Soms lopen zij ook vast aan het einde van hun studie of aan het begin van hun carrière. 

We zien dat sport en bewegen de kracht heeft om hen te helpen hun mentale, emotionele, sociale en fysieke vaardigheden te versterken. 

Flow

Flow is het proces van de totale betrokkenheid bij het leven, met alle positieve aspecten van de menselijke ervaring: creativiteit en genot.

Flow is een stemmingstoestand die zich voordoet wanneer je het gevoel hebt dat de uitdaging die je aangaat, precies in evenwicht is met je vermogen tot handelen, met de vaardigheid die je op dit gebied hebt om de uitdaging te realiseren.